วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

  • วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันปิดบัญชีสหกรณ์
  • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
  • วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันหยุดสหกรณ์
  • วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันหยุดสหกรณ์
  • วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันสิ้นปี
  • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
  • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
  • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้บริการในวันที่ 4 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)