แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

  • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 - วันจักรี
  • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 - เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์, วันครอบครัว
  • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
  • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 - วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์