วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564  - วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
  • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันปิยมหาราช

*** วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เปิดทำการปกติ ***