ประกาศขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ในการสมัครขอรับทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ให้ขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้