ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน เรื่องการทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน เรื่องการทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking

เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดระยองนั้น อยู่ในขึ้นรุนแรงหลายพื้นที่

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ในเรื่องของธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking

เพื่อลดการสัมผัสเงินสด ซึ่งเป็นจุดสะสมของเชื้อโรคอีกจุดหนึ่ง

ซึ่งสมาชิกสามารถโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้ามาได้ที่บัญชีนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่ หมายเลขบัญชี 235-1-16023-1

และสามารถแจ้งการโอนเงินได้ที่ระบบ iMember หรือ Line Official Account

อ้างอิง : จุดสะสมเชื้อโควิด-19 ที่ถูกมองข้าม

ช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม