แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - ประมวลผลยกยอดสิ้นปี

วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565 - วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565 - วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และวันสิ้นปี 2565