ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เนื่องด้วย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบสหกรณ์และระบบธุรกรรมทางการเงินทุกระบบ รวมไปถึงระบบ RYT Saving ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.

และ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สหกรณ์จะปิดทำการเนื่องจากมีการประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ