ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการย้ายเครื่อง Server

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการย้ายเครื่อง Server

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานในส่วนของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงมีความจำเป็นต้องย้ายเครื่อง Server เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในสำนักงานทั้งอาคาร

สหกรณ์จึงขอปิดระบบธุรกรรมทุกทางการเงินทุกประเภท

ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

จนถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.

จนถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. เนื่องจากติดตั้ง Server ยังไม่เรียบร้อย

หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แอพพลิเคชั่น RYT Saving จะปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท เวลา 20.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ