แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 : วันหยุดทำการ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 : วันหยุดทำการ