วันหยุด

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 - วันจักรี
 • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 - เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
 • วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์, วันครอบครัว
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 - วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

Posted by ผจก. สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564  - วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันปิยมหาราช

*** วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เปิดทำการปกติ ***

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 - วันแรงงาน
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 - วันฉัตรมงคล
 • วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 - วันชดเชยวันพืชมงคล
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 - วันวิสาขาบูชา
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารจากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารจากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ด่วน! ประกาศยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 2 สมาคม

ด่วน! ประกาศยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 2 สมาคม

ด่วน! ประกาศยกเลิก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม และการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ในวันที่ 8 เมษายน 2564

เนื่องจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ซึ่งเป็นสายพันธ์จากอังกฤษ มีอัตราการติดต่อที่ง่ายกว่าเดิม

ในส่วนของการประชุมใหญ่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564

 • วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันจักรี
 • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันสงกรานต์
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 - วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธฺ์ 2564 - วันมาฆบูชา
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

 • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้บริการในวันที่ 4 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

 • วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันปิดบัญชีสหกรณ์
 • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันหยุดสหกรณ์
 • วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันหยุดสหกรณ์
 • วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันสิ้นปี
 • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้บริการในวันที่ 4 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  วันแรงงาน

 • วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ / วันฉัตรมงคล / ชดเชยวันฉัตรมงคล / วันวิสาขบูชา

 • วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ / วันพืชมงคล / ชดเชยวันพืชมงคล

 • วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ
 • วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำปี 2563

ประกาศวันหยุดทำการ ประจำปี 2563

ประกาศวันหยุดทำการ ประจำปี 2562

ประกาศวันหยุดทำการ ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ