ด่วน! ประกาศยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 2 สมาคม

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ด่วน! ประกาศยกเลิก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม และการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ในวันที่ 8 เมษายน 2564

เนื่องจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ซึ่งเป็นสายพันธ์จากอังกฤษ มีอัตราการติดต่อที่ง่ายกว่าเดิม

ในส่วนของการประชุมใหญ่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขออภัยในความไม่สะดวก