วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รอบพิเศษ)

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ในการประชุม “รอบพิเศษ” ดำเนินการตามวาระ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา “เร่งด่วน” ดังนี้

  • การพิจารณาการกู้เงินจากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
  • ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย
  • พิจารณาแนวทางการประนอมหนี้
  • การของบประมาณพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2561