วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

  • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันขึ้นปีใหม่
  • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
  • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
  • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้บริการในวันที่ 4 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)