โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site"

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เท่านั้น ***

สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 200 บาท

สมาชิกสามารถติดตามรายชื่่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

 *** ปิดการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามกำหนด (09/05/2567)***