แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน
  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  • *** วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เปิดทำการปกติ ***
  • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 หยุดทำการ