เกษียณอายุราชการ

14 กันยายน 2561 – ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน … วันเกษียณ

14 กันยายน 2561 – ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน … วันเกษียณ

วันเวลาดีๆเหล่านั้น เธอยังคงจำมันได้ไหม ...

วิดิโอประชาสัมพันธ์ งานเกษียณอายุราชการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ประจำปี 2561

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์