เงินของขวัญปีใหม่

เงินของขวัญปีใหม่ 2561

เงินของขวัญปีใหม่ 2561

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่านนะครับ

ก่อนวันสิ้นปีที่จะถึงนี้ มีสมาชิกหลายคนได้ไถ่ถามกันมามากมายว่า “เงินของขวัญ” นั้น ทางสหกรณ์ฯจะจ่ายให้วันไหน?

จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 มกราคม พ.ศ 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสมาชิกจะต้องมารับด้วยตนเอง

หากเลยกรอบเวลาที่กำหนด ทางสหกรณ์ฯ จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าไปในบัญชีเงินฝากของสมาชิกในระบบสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : เฉพาะบำนาญ เขต 2 ทั้งหมด สพป.ระยอง เขต 2 จะทำการโอนเข้าบัญชีให้ครับ

และผมขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ได้อ่านข้อความนี้ โปรดช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้กับสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ

ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก