ข่าวดี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ข่าวดี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้ลงความเห็นว่าให้ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จากวันทำการเดิม คือ "วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหยุดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์" ปรับเปลี่ยนเป็น

"วันอังคารถึงวันเสาร์ และหยุดทำการในวันอาทิตย์และวันจันทร์"

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก และสมาชิกจะได้ไม่ต้องใช้เวลาราชการเพื่อเข้ามาติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอบคุณครับ