ประกาศการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2563

ทั้งนี้ทางฝ่ายจัดการได้แนบเอกสารประกาศสถานที่จัดการเลือกตั้ง และจำนวนผู้แทนสมาชิกและสรรหากรรมการปี 2563 โดยแยกเป็นหน่วย 9 หน่วย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสามารถแก้ไขรายชื่อได้ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562