กองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ตามที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีสมาชิกหลายท่านได้ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย

สหกรณ์มีกองทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิก ตามความเสียหายที่เป็นจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

หากท่านต้องการขอรับเงินสวัสดิการ โปรดแจ้งมาได้ที่ Line ของสหกรณ์ฯ พร้อมกับแนบเอกสารและภาพถ่ายความเสียหาย

สหกรณ์จะมีคณะกรรมการไปประเมินและจ่ายเงินสวัสดิการถึงบ้านท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : กรอกบันทึกข้อความ แล้ว Scan หรือ ถ่ายรูป พร้อมแนบเอกสารรูปภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสมาชิกที่ประสบภัยทุกท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เอกสารประกอบ