ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่ได้ทำการจองคิวออนไลน์

หลังจากที่ท่านได้ทำการจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิก Capture หน้าจอหลังบัตรคิวเอาไว้

เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์การจองคิวกับเจ้าหน้าที่

ข้อความจากฝ่ายสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีมาตรการเข้ารับบริการของสมาขิกค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ค่ะ

มีความจำเป็นจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ให้สมาชิกจองคิวออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการนะคะ

http://118.175.3.150/Que_online/index.php

Link จองคิว online ในการเข้ารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกต้องสมัคร imember ก่อนนะคะ

เมื่อจองแล้วให้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างหน้าจอหลังจาก Capture