สำคัญมาก! เรื่องการแจ้งเตือนสถานะคำขอกู้ สำหรับท่านที่ใช้บริการส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สำคัญมาก! เรื่องการแจ้งเตือนสถานะคำขอกู้ สำหรับท่านที่ใช้บริการส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ท่านใดที่ส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

ขอให้สมาชิกติดตามสถานะของเอกสารผ่านช่องทางภายในแอพพลิเคชั่น RYT Saving

คือ เมนู "ติดตามใบคำขอกู้ออนไลน์" ซึ่งระบบจะแจ้งสถานะของเอกสารแสดง 5 สถานะด้วยกัน

คือ รอลงรับ / อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ลงรับรอตรวจสิทธิ์เพิ่ม / ยกเลิกใบคำขอ

เมนูติดตามคำขอกู้ออนไลน์

หากในกรณีที่สมาชิกส่งเอกสารไม่ครบ หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะส่งข้อความผ่านทางช่อง "กระดิ่งแจ้งเตือน"

โดยระบบจะแจ้งไปยังหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเป็น Notification Message (SMS)

ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อความจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านช่องทางนี้เท่านั้น

เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งสถานะของใบคำขอกู้ออนไลน์ ผ่านช่องทางโทรศัพท์