ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง

ลงทะเบียน : https://forms.gle/jBxzmiSMX6pK86QWA