แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 - สหกรณ์ประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 - ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 - วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี