การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

พร้อมเงินของขวัญ 2,000 บาท เข้าบัญชีของสมาชิกโดยตรง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร

ขอความกรุณาส่งข้อความมาที่ไลน์ของฝ่ายการเงิน

แตะที่นี่แล้วเลือก LINE ฝ่ายการเงิน : LINE Official Account

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://rytcoop.com/hotline/

ขอบคุณครับ