ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด!

กิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด!

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ครบ 50 ขวบแล้วจ้า !

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่จะถึงนี้ เรามีกิจกรรมดีๆมาให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาทำธุรกรรมที่สหกรณ์กันครับ

ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากใบประกาศของเราจากหน้านี้นะครับ

*** รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ปุ่มแดงด้านล่างนะครับ ***

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

คุณสมบัติผู้ฝาก - เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ระยะเวลาการฝากเงิน - 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ร้อยละ 3.75 ต่อปี ( ไม่เสียภาษี )

เงื่อนไขการฝากเงิน

1. เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 เริ่มหัก ณ ที่จ่าย เดือนสิงหาคม 2561

2. ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน จนครบ 24 เดือนและทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน หรือหักผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. กรณีสมาชิกสมทบนำเงินมาฝากด้วยตนเองหรือฝากผ่านช่องทางอื่นของสหกรณ์อย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ในวันทำการสุดท้ายของเดือน

4.ต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน

5. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ATM (ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดให้กับสมาชิกทุกคนแล้ว) ในวันสิ้นเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

6. กรณีฝากไม่ครบ 24 เดือน สหกรณ์ได้โอนดอกเบี้ยตามวรรคก่อนแล้วสหกรณ์มีสิทธิ์หักเงินต้นชดเชยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงไปก่อนนั้นได้

เงื่อนไขการถอนเงิน

1. กรณีถอนก่อนครบกำหนด จะเป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

2. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

3. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

* เงื่อนไขในการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
LINE@ สอ.ครูระยอง มาแล้ววววว !!!

LINE@ สอ.ครูระยอง มาแล้ววววว !!!

มิติใหม่ในการรับข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เนื่องจากท่านผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความกังวลในเรื่อง ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2561 ว่ามีความล่าช้าในการกระจายข่าวสารและกลัวว่าจะข่าวจะไม่ทั่วถึงสมาชิกในวงกว้าง

ซึ่งเมื่อเทียบกับผลรายงานการเข้าถึง หรือการดาวน์โหลดเอกสารที่ผมได้จัดทำขึ้นและทำการประมวลออกมาดู ก็อยู่ในระดับที่น้อยเช่นกัน

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงได้เรียกผมเข้าไปคุยเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แบบระยะยาว และก็ได้ข้อสรุปว่า ข้าราชการครูนั้นใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นหลัก

ผมเลยเสนอเรื่องการจัดทำ LINE@ เพราะสามารถรองรับสมาชิกได้จำนวนหลักหมื่นคนด้วยการกระจายข่าวเพียงครั้งเดียว

ซึ่งทุกท่านสามารถ Add LINE@ ของทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากช่องทางนี้นะครับ

ซึ่งสามารถ Scan QR-CODE หรือกด Add Friend ได้จากด้านขวามือหรือด้านล่างนะครับ

หรือค้นหาจากช่อง Search ด้วยคำว่า rycoop.news

ขอบคุณครับ

“ยกมือถือ เปิดไลน์ แล้วแสกนได้เลยครับ”

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

ใบรับรองแพทย์ต้องตัวจริง! เท่านั้น!!

สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (ส.สอ.ระยอง) ใช้ 1 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (สค.สอ.ระยอง) ใช้ 1 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ใช้ 2 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ใช้ 2 ใบ

ในขณะนี้ จำเป็นจะต้องใข้เอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะกู้เงิน โปรดเตรียมใบรับรองแพทย์ตัวจริงมา 2 ใบมาด้วย เพื่อใช้ในการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทั้ง 2 สมาคม ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
โยนหินถามทางกับอาชีพเสริมออนไลน์ 2018

โยนหินถามทางกับอาชีพเสริมออนไลน์ 2018

อาชีพเสริมออนไลน์ 2018 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ในโลกยุคใหม่ กับสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างย่ำแย่ ดูเหมือนว่าจะลงทุนทำอะไรก็จะลำบากไปเสียหมด แต่สำหรับโลกออนไลน์นั้น หากคุณมีพลังสมองบวกกับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อย คุณก็สามารถสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

โปรยหัวเรื่องมาแบบนี้ ดูเหมือนจะมีอะไรมาหลอกล่อใช่ไหมครับ (ฮา) แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั้น ประชากรในประเทศไทยยังมีทัศนคติที่ค่อนข้างไม่ดีก็คำๆเหล่านี้ เช่น “หารายได้ออนล์” “อาชีพเสริมออนไลน์” หรือการไล่ล่าเงินในอากาศต่างๆนานา ที่พบเจอได้ตามเว็บไซต์ทั่วไป คือหลอกกันจนหลอนไปหมดแล้ว

ก่อนที่ผมจะมาทำงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก็โลดแล่นอยู่ในโลกของอาชีพเสริมออนไลน์มานาน หรือจะเรียกเท่ๆว่า Online Business หรือ Online Marketing แต่ด้วยความที่คุณพ่อและคุณแม่ชอบที่จะให้ประกอบอาชีพที่มั่นคง ก็เลยต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีสักหน่อย (ถ้าใครได้รู้ Story ของผมอาจจะน้ำตาไหล)

มาว่ากันต่อในเรื่องของอาชีพเสริมออนไลน์ 2018 กันต่อนะครับ แล้วเส้นทางนี้มันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหันไปทางไหนก็เหมือนจะมีแต่เรื่องหลอกลวง งั้นผมจะลองยกตัวอย่างตัวอย่างธุรกิจให้อ่านนะครับ

  • คุณมีความสามารถด้านการออกแบบ เลยออกแบบลายเสื้อ ส่งลายเสื้อลงบนหน้าเว็บ แล้วนำหน้าเว็บนั้นมาโปรโมทขาย หากคุณขายเสื้อในลายที่คุณออกแบบได้ คุณก็จะได้รายจากการแบ่งเปอร์เซนต์จากการขาย โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหม?
  • คุณมีความสามารถในการเขียนบทความ จึงนำสินค้าจากเว็บไซต์ Amazon มาเขียนบทความแนะนำสินค้าลงบทเว็บไซต์ของคุณเอง เมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์คุณ คุณจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก
  • สินค้าที่ขายได้ 4%คุณมีความสามารถในการถ่ายภาพ หรือการออกแบบภาพ จึงผลิตผลงานและ Upload ลงเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลงานทางการถ่ายภาพหรือการออกแบบภาพ และคุณก็รอรับเงินจากภาพที่คุณถ่ายหรือออกแบบ

และยังมีรูปแบบธุรกิจออนไลน์ หรืออาชีพเสริมออนไลน์ต่างๆอีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึงว่ามันจะมีอยู่บนโลกใบนี้

ด้วยความที่ทุกคนที่อยากจะเป็นนายตัวเอง และสามารถออกงานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านความคิด ในเมืองนอกอาชีพเสริมออนไลน์จึงได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก บางคนยังประกอบอาชีพนี้แบบ Full Time ด้วยนะครับ คือหมายถึงว่า หาเลี้ยงปากท้องตัวเองด้วยอาชีพเสริมเหล่านี้ ซึ่งผมก็เคยทำมาช่วงระยะเวลานึงเหมือนกัน ความสุขที่ได้คือ คุณมีเวลาใช้เงิน มีเงินเก็บ ถือว่าเป็นความสุขที่ใครหลายๆคนโหยหา

ผมจึงอยากแนะนำเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการจะมีอาชีพเสริมออนไลน์ 2018 ได้ค้นหาข้อมูลว่า เขาทำอะไรกันบ้าง เขามีวิธีการอย่างไร แต่บอกไว้อย่างนึงนะครับว่ามันไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าขวนขวายเรียนรู้ แต่ถ้ามันง่าย ก็คงรวยกันหลายคนแล้วครับ

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ thaiseoboard.com แล้วท่านจะได้อ่านขุมทรัพย์ทางปัญญาแบบฟรีๆ

แล้วถ้าบทความนี้ได้รับความนิยม ผมจะมาอธิบายเพิ่มนะครับ

ส่วนท่านใดมีความสงสัยในเรื่องอาชีพเสริมออนไลน์ 2018 หรือ เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ สามารถ Comment ไว้ในนี้หรือที่หน้า Facebook Page นะครับ

พวกเราจะได้เพิ่มเงินออมไปพร้อมๆกัน

ป.ล. อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องเวลาการทำงานซึ่งเรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะครับ เพราะผมก็ยังเอารายได้จุดเดิมกลับมาไม่ได้เหมือนกันครับ (ฮา) แต่ถ้าใครทำได้ แบ่งเวลาได้หรือหาแนวทางของตนเองเจอ อันนี้ผมก็ดีใจด้วยครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
SCB รุกหนัก เตรียมเป็นผู้นำทางด้าน FinTech อย่างสมบูรณ์

SCB รุกหนัก เตรียมเป็นผู้นำทางด้าน FinTech อย่างสมบูรณ์

เมื่อเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในทุกด้าน อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ผ่านไปแล้วนะครับกับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 หยุดยาวๆแบบนี้ เหมือน Admin จะถูกบ่มเพาะความขี้เกียจไว้ในทุกเซลของร่างกาย แต่ก็ต้องทำใจสลัดตัวออกจากที่นอน แล้วบอกกับตัวเองว่า “หมดเวลาสนุกแล้วสิ” (เป็นอะไรที่เทเลทับบี้มากๆ)

ระหว่างกำลังทำงานในช่วงหยุดยาว ก็เหลือบไปเห็นโฆษณาของทาง SCB ตัวนี้ ทีีทาง SCB พยายามยิงโฆษณาใน Youtube (เปิดคลิปไหนก็เจอโฆษณาตัวนี้)

ซึ่งเข้าใจได้ว่าทาง  SCB นั้น กำลังพยายามเฟ้นหา Programmer ระดับหัวกะทิจากทั่วประเทศ มาพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงินอย่างเป็นรูปแบบ

ที่ผ่านมาเราได้เห็น SCB ทำการตลาดในเรื่องการกดเงินแบบไม่ใช่บัตรมาแล้ว ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าได้ไม่น้อย

หรือแม้แต่เทคโนโลยี Blockchain ทาง SCB ก็เป็นผู้ประเดิมการใช้งานเจ้าแรกเช่นกัน (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ และคิดว่าคงไม่ผิดนะ)

ซึ่งดูเหมือนว่า SCB คงไม่หยุดแค่นั้น จึงได้เกิดโฆษณาแคมเปญนี้ออกมา

คำถามคือ จะพัฒนาอะไรกันขนาดไหนละ? ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ?

แต่ด้วยหลักการให้บริการ ผนวกกับแนวคิดทางด้านการเงินและการเขียนโปรแกรม จะมีเรื่องที่เข้าใจได้ตรงกัน 1 เรื่อง คือ “การลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย”

เหมือนที่ Mobile Application ของธนาคารแต่ละเจ้านั้นทำออกมาให้กลุ่มลูกค้าได้ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินแบบ Online โดยไม่ต้องไปธนาคารยังไงละครับ

เปิดมือถือ จิ้มไม่กี่ที ก็โอนเงินจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งอย่างง่ายดาย จ่ายเงินก็จ่ายผ่าน QR-Code ได้ ไม่ต้องพกเงินสด

สำหรับผม เงินสดในยุคนี้ คงพกไว้ใช้กับตลาดสดเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญคือการยอมรับนวัตกรรมของตัวลูกค้านั่นเอง

แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วครับว่า SCB เขากำลังจะทำอะไร ลองอ่านตำแหน่งที่เขาประกาศรับสิครับ

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

คิดว่าในยุคหน้า …. ธนาคารอาจมีพนักงานประจำสาขาเพียงแค่ 2-3 คน เพราะทุกอย่างถูกดำเนินการด้วยเทคโนโลยีไปหมดแล้ว

ซึ่งวันหนึ่งผมเชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะสามารถก้าวไปอยู่จุดๆเดียวกับธนาคารได้เช่นกัน

ป.ล. อันนี้ส่วนตัวครับ ใครมีลูกมีหลาน ส่งไปเรียนเขียนโปรแกรมก็ดีนะครับ บุคลากรด้าน Programmer ของเรานั้นถือว่าน้อย เรียกว่า “ขาดแคลน” เลยก็ว่าได้ และเราอ่อนด้อยในด้านการข่าวและข้อมูลมากๆ เรียนหมอ เรียนวิศวะ ก็เยอะแล้ว ลองหันมามองสาย Programmer บ้างนะครับผม

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนำ – ระบบการแจ้งโอนเงินแบบใหม่

แนะนำ – ระบบการแจ้งโอนเงินแบบใหม่

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจากระบบการแจ้งโอนเงินระบบเก่านั้น ทางฝ่ายการเงินได้แจ้งผมมาว่าระบบยังไม่ละเอียดพอ ผมจึงได้ทำแบบฟอร์มใหม่ออกมาเพื่อตอบสนองสมาชิกและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การสื่อสารตรงกันนะครับ

ทำไมจึงต้องทำระบบการแจ้งโอนเงินให้ละเอียดขึ้นล่ะ ?

เพราะเนื่องจากการแจ้งการโอนเงินในบางครั้ง ทางสมาชิกไม่ได้บอกรายละเอียดที่มากพอนั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกมีบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 8 บัญชี แต่ในรายละเอียดเขียนว่า โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถทราบได้ว่า บัญชีออมทรัพย์พิเศษบัญชีไหน จึงทำให้เกิดปัญหาการโอนเงินที่ผิดพลาด ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำรายการไปแล้วผิดพลาด ระบบดำเนินการไปแล้ว (ดอกเบี้ยวิ่งไปแล้ว) ก็จะเป็นปัญหากับฝ่ายการเงินและบัญชี

ซึ่งนี่คือปัญหาที่ผมรับทราบมา จึงขอจัดทำระบบแจ้งโอนเงินใหม่นะครับ

 

เพิ่มรายละเอียดเพื่อสะดวกในการทำรายการแจ้งการโอนเงิน

ซึ่งผมได้เพิ่มในส่วนบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เป็นพิเศษครับ ซึ่งเตรียมไว้ 4 บัญชีด้วยกัน

และในส่วนของการตรวจสอบของระบบ ผมได้ปลดล็อคการตรวจสอบออกไปหมดแล้ว เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ยังคงมีระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัตอยู่เหมือนเดิม เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

ดังนั้น … ก่อนที่จะกดส่งข้อความ โปรดตรวจสอบรายละเอียดอีกทีด้วยนะครับผม ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่นะครับ

ผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แม่นยำที่สุดแล้ว สำหรับการแจ้งการโอนเงิน ซึ่งเป็นวิธีที่หลายๆเว็บไซต์ใช้กัน

ยังไงก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านเข้ามาใช้กันเยอะๆนะครับ

หมายเหตุ : ระบบนี้ย้ายไปอยู่ในหมวดของการส่งข้อความนะครับ [ คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้าส่งข้อความ ]

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน

ณ ขณะนี้มีหลายๆท่าน เข้ามาเยี่ยมในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผมดูจาก ip address ที่ปรากฏขึ้นมาแล้ว นอกเหนือจากสมาชิกของเราแล้ว ก็ยังมีผู้เยี่ยมทั่วไปเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู ซึ่งคำค้นนี้ก็ถือเป็นคำที่หลายๆให้ความสนใจ อาจเพราะเป็นกระแสการออมเงินที่กำลังมาแรง เนื่องจากสหกรณ์นั้นให้ดอกเบี้ยและปันผลในระดับที่สูงกว่าธนาคาร จึงมีหลายๆคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก อาจเพราะมีเงินเก็บเยอะ แต่ไม่รู้จะเอาไปลงทุนอะไร หรือ ฝากที่ไหนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี หากจะนำไปลงทุนเล่นหุ้นก็ดูจะเสี่ยงเกินไป

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกและท่านที่สนใจที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าสามารถสมัครได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งเงื่อนไขและของการสมัครเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด นั้นมีดังนี้

คุณสมบัติที่สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ (สัญญาจ้าง 4 ปีเท่านั้น) หรือ เป็นข้าราชการครูและพนักงานครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการบำนาญ อยู่ในกอง / ส่วนการศึกษา หรือพนักงานจ้างตตามภาระกิจที่สังกัดกอง / ส่วนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานประจำในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง หรือ

  • เป็นสมาชิกคุรุสภาซึ่งทำงานประจำ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยอง หรือ
  • เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้ หรือ
  • เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้อยู่ก่อนและได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งในฝ่าย กองใหม่ หน่วยงานเดิม หรือย้ายสังกัดกอง กรม กระทรวงที่แยกจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่นี่ [ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ]

ซึ่งส่วนสำคัญของใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด คือ ลายเซ็นต์ของผู้บังคับบัญชา ห้ามลืมเด็กขาด และในกรณีของผู้รับบำนาญ ท่านสามารถเซ็นต์รับรองตัวเองได้ทันทีที่ชองลายเซ็นผู้บังคับบัญชา

ส่วนในเรื่องของการส่งหุ้น ซึ่งในใบสมัครจะมีกำหนดอยู่ว่า ท่านจะต้องส่งค่าหุ้นเป็นร้อยละ 4 ของเงินเดือน ซึ่งหากคิดออกมาเป็นเศษ ให้ปัดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คิดเงินค่าหุ้นออกมาได้ 642 บาท ให้ปัดขึ้นเป็น 650 เพราะหุ้นของสหกรณ์นั้นราคาหุ้นละ 10 บาท

หลังจากเขียนใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เพื่อที่จะจัดทำวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติสมาชิกที่เข้าใหม่

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด แล้วครับ

ในบทความต่อไปเราจะพูดถึงเรื่อง “สมาชิกสมทบ” ซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเหมือนกันครับ

แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ

สวัสดีครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
แนะนำ – วิธีใช้ระบบแจ้งโอนเงิน

แนะนำ – วิธีใช้ระบบแจ้งโอนเงิน

หลักจากที่ได้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ปล่อยระบบการแจ้งโอนเงินออกไปให้สมาชิกได้ทดลองใช้กันเมื่อเร็วๆนี้

ก็มีสมาชิกหลายๆท่าน ได้เข้ามาใช้บริการกันพอสมควร แต่ก็มีสมาชิกหลายท่านที่ประสบปัญหาเล็กๆ สิ่งกวนใจในลำดับสุดท้าย

ที่มีชื่อเรียกว่า Recaptcha

ซึ่งเท่าที่ผมทำการติดตามข้อมูลการเยี่ยมชมบนหน้าเว็บไซต์ ก็มีหลายๆท่านที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ก็ละทิ้งหน้าระบบแจ้งการโอนเงินไป

เพราะเจ้า Recaptcha นั่นเอง อ๊ากกกกก!!!! !@#^^%!)(@)(&^*%!&

Recaptcha คืออะไร? ทำไมต้องมีเจ้านี่ด้วย เอามันออกไปได้ไหมครับ น้าหนวดดดดด!!!!

ผมก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่า ทำไม่ได้ครับ

หลังจากที่ได้เปิดเว็บไซต์รูปใหม่ นอกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัดที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว

ยังมีเพื่อนๆจากต่างประเทศซึ่งมาจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ พยายามที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในระดับลึก หรือว่าง่ายๆก็คือ พยายามเข้ามายึดครอง หรือ Hack หรืออะไรก็ตามที่เป็นการไม่ประสงค์ดี

ซึ่งเจ้า Recaptcha นี่แหละ ที่จะคอยคัดกรองโปรแกรมอัตโนมัติหรือ ผู้ไม่หวังดีบนโลกอินเตอร์เน็ต ให้ไม่สามารถคุกคามเว็บไซต์ของเราได้

และการไล่แก้ปัญหาการถูกโจมตีบ่อยๆ ก็ไม่ใช่งานที่ง่ายๆเลยนะครับ (ฮาน้ำตาตก)

***

วิธีการใช้งานระบบการแจ้งโอนเงิน

วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากครับ เมื่อหลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลในหน้านี้เสร็จหมดแล้ว ให้ทำการติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ก็จะมีภาพตารางขึ้นมา ดังรูปภาพด้านบน

ที่กรอบสีฟ้าจะระบุสิ่งที่เราต้องคลิ๊กบนตาราง เช่นในตัวอย่าง Recaptcha ให้คลิ๊กภาพที่เป็นยานพาหนะ

เราก็เพียงแค่คลิ๊กที่ตารางที่เป็นยานพาหนะ (ไม่ใช่ถนนโล่งๆ) จากนั้นเมื่อระบบ Recaptcha ยอมรับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

ระบบก็จะยินยอมให้เรากดส่งข้อความหาเจ้าหน้าที่นั่นเอง

***
เป็นยังไงครับ ไม่ยากใช่ไหมครับ ยังไงผมก็พยายามที่จะผลักดันเทคโนโลยีให้สมาชิกได้ใช้กันบ่อยนะครับ เหมือนกรณีระบบแจ้งโอนเงินนี้

ที่ทำให้ท่านประหยัดค่าโทรศัพท์ไปได้แน่นอน และข้อมูลจะไม่คลาดเคลื่อน (ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ผิดนะครับ)

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
การยอมรับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

การยอมรับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ทุกวันนี้กระแส Cashless Society ในสังคมไทยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การปรับตัวของภาคธุรกิจต่างๆ ก็ดูเหมือนจะพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ทันกับสมัย

ธนาคารต่างๆก็ทะยอยปิดสาขาของตัวเองลง เพราะลูกค้าไม่มาทำธุรกรรมที่ธนาคารแต่ใช้ Application ของธนาคารแทน

ซึ่งกระแส Cashless Society นั้น สำหรับผมแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่อะไรมากมายนัก เพราะเนื่องจากนวัตกรรมเหล่านี้ ที่เมืองนอกเขามีมานานแล้ว แต่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทย และเราเพิ่งตื่นตัวเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น การชำระเงิน Online อย่าง Paypal ที่ให้คุณชำระค่าบริการต่างๆเพียงแค่ท่านกรอก Email และ Password ท่านสมัครไว้

หรือ ล่าสุดที่มีการโอนชำระค่าบริการหรือสินค้าด้วย Cryptocurrency อย่าง Bitcoin

ซึ่งหลักการทำตลาด Online หรือ Internet Marketing นั้น พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ เขาจะยึดหลักที่ว่า ต้องทำให้ลูกค้าเสียเงินได้เร็วที่สุด ได้ลูกค้ามาแล้วค่อยมามัดใจเรื่องบริการทีหลัง

หากมองภาพไม่ออก ผมขอให้มองดู Website E-commerce ดังๆไว้เป็นกรณีศึกษานะครับ ยกตัวอย่างเช่น

วัฒนธรรมที่เป็น E-commerce อย่างเต็มตัว ที่ใครหลายๆคนรู้จักกันดีอย่าง Lazada.com หรือ Aliexpress.com ร้านค้าปลึกของ Alibaba นั่นเอง

ซึ่งมีความเรียบง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่น้อย เพียงแค่ท่านค้นหาสินค้าที่ท่านชอบ เลือกลงตะกร้าสินค้า ชำระเงิน รอรับของที่บ้าน นั่นคือจักรวาลใหม่ที่กำลังหมุนเข้ามาสู่ประเทศไทย

และเราไม่ต้องไปเดินห้างให้เสียเวลา เสียค่าน้ำมัน นอกจากเสียว่าจะไปดูหนังในโรงกับป๊อปคอร์นอุ่นๆสัก Bucket นึง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียว นั่นก็คือ การยอมรับนวัตกรรมของตัวบุคคล

ซึ่งสังคมไหนจะเหวี่ยงตัวเองออกจากกรอบเก่าๆได้เร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมนั้นจะมีกลุ่มผู้ยอมรับในนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด

ยกตัวอย่างเช่น องค์กรหนึ่งใช้การติดต่อสื่อสารกับอีกองค์กรหนึ่ง ด้วย Email ซึ่งทุกคนมีเครื่อง Computer และ Scanner ก็จะทำให้สะดวกสบาย

แต่ถ้าอีกองค์กรหนึ่งยังคงใช้โทรสารหรือ Fax แรงเหวี่ยงในการเปลี่ยนจักรวาลใหม่ก็คงจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป การสื่อสารก็คงจะติดขัดและไม่ชัดเจน

แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างละ …. ผมตั้งคำถาม

ผมอยากให้มองในมุมของความประหยัดเและลดความซ้ำซ้อน รวมไปถึงลดความผิดพลาด เพื่อเป็นการผลักดันการยอมรับนวัตกรรมของตนเอง

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ซึ่งตอนนี้มัดรวมกันแล้ว) มีความพยายามในการคิดค้นช่องทางที่จะทำให้สมาชิกสหกรณ์สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับเราให้สะดวกสบายมากที่สุด

และที่สำคัญคือจะต้องไม่เสียเวลา

ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม iMember หรือเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่มีระบบแจ้งโอน ที่ข้อความจะส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทันที และระบบสายด่วนเจ้าหน้าที่ ที่สามารถโทรเข้าถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆได้โดยตรง เป็นต้น

ซึ่งผลตอบรับของนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี มีสมาชิกใช้งานอย่างต่อเนื่อง

เราเลยคิดให้ไกลกว่านั้น ว่าวันนึง iMember จะเป็นอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการบอกข้อมูลทางธุรกรรมของสมาชิก

จะเป็นไปได้ไหมถ้าสมาชิกอยากฝากเงิน ได้ไม่ต้องตรงเข้าไปที่ธนาคารเพื่อทำการโอนเงิน หรือ กดเงินสดเข้ามาฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เหมือนในขณะนี้ที่ธนาคารกสิกรไทย พยายามผลักดันกระแสการจ่ายเงินผ่าน QR-Code แค่ยกมือถือขึ้นมาสแกนเท่านั้น ซึ่งนี่คือ Cashless Society แบบตัวจริงเสียงจริง

หากพวกเราหมุนไปพร้อมๆกัน จักรวาลใหม่ก็คงเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมัน และสามารถประหยัดอะไรได้อีกหลายๆอย่าง

เพียงแค่ “ยอมรับนวัตกรรม”

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ภาพกิจกรรม – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

จบไปแล้วนะครับ กับโครงการดีๆที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ช่วยกันคิดและผลักดันให้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ของเราในอนาคต

กับการ "เสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล" ตามแผนกลยุทธ์ช่วงปี 2561 – 2564 ในยุทธศาสตร์ "พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร" กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคณะกรรมการพร้อมอนุกรรมการทุกคณะ ให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง

โดยมีโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 ประชุมเสวนาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 และโครงการที่ 2 ประชุมเสวนาตัวแทนของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการพร้อมอนุกรรมการทุกคณะ รวมทั้งฝ่ายจัดการ (เจ้าหน้าที่) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และได้ทำความเข้าใจกับตัวตนและความเป็น "สหกรณ์" อย่างแท้จริง รวมไปถึงการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสหกรณ์ในอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากถูกควบคุมโดยระบบธนาคาร

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

โดยภายในงานเสวนา เราได้รับรู้ในเรื่องความเป็นจริงของระบบสหกรณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคตของระบบสหกรณ์ที่เราจะไม่ได้อยู่เป็นปัจเจกอีกต่อไปซึ่งส่งผลต่อการดำเนินกิจการสหกรณ์ในระยะยาว

ซึ่งท่านได้แนะแนวทางที่ดีและให้ตระหนักถึงความหมายของความเป็นสหกรณ์ที่แท้จริงว่าคืออะไร

ต้องขอขอบคุณ คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม มา ณ โอกาสด้วยด้วยครับ

หากท่านสมาชิกท่านใดต้องการอ่านเนื้อหาในการเสวนาที่ คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้เตรียมมา ท่านสามารถดาวน์โหลด Powerpoint ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด : หลักกฎหมายในการดำเนินกิจการสหกรณ์

[srizonfbalbum id=4]

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
แนะนำ – ระบบสายด่วนเจ้าหน้าที่

แนะนำ – ระบบสายด่วนเจ้าหน้าที่

จำเบอร์ติดต่อสหกรณ์ฯไม่ได้ ทำยังไงดี ?

คุณเบื่อไหมกับการจำเบอร์ติดต่อสหกรณ์ฯไม่ได้ คุณเบื่อไหมกับการโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ให้คำตอบไม่ได้ เพราะติดต่อไม่ตรงฝ่าย

วันนี้ น้าหนวด ไอที ขอเสนอ ระบบสายด่วยเจ้าหน้าที่ ที่จะช่วยให้ท่านไม่ต้องจดจำเบอร์ติดต่อภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ให้ยุ่งยาก (เบอร์เยอะเหลือเกิน)

เพียงแค่ท่านใช้ Smartphone เปิดเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯที่หน้าสายด่วนเจ้าหน้าที่

ท่านก็จะเห็นรายชื่อเบอร์ติดต่อภายใน รวมถึงเบอร์มือถือประจำฝ่าย และสามารุกดปุ่มเพื่อโทรออกได้ทันที

ซึ่งระบบนี้ถูกทำเพื่อแก้ปัญหาการให้คำตอบแก่สมาชิกไม่ได้ เพราะติดต่อไม่ถูกฝ่าย

ยกตัวอย่างเช่น การสอบถามเรื่องสินเชื่อในเรื่องที่ลึกมากๆ กับฝ่ายอำนวยการ หรือการสอบถามเรื่องสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ฯกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นต้น

ซึ่งในบางครั้งอาจสร้างความไม่พอใจกับสมาชิกหลายๆท่าน

ผมจึงทำระบบสายด่วนเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องนี้ เพื่อการติดต่อแม่นยำมากขึ้น และลดการคลาดเคลื่อนของข้อมูลครับ

ป.ล. อาจมี Smartphone ของ Android บางรุ่นที่ไม่สามารถใช้ปุ่มเบอร์ติดต่อภายในได้ แต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการ Download ระบบ Caller ของ Android ระบบอื่น ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Caller ของ ZenUI ซึ่งผมทดสอบแล้วสามารถโทรติดต่อได้ทุกเบอร์ครับ

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยินดีต้อนรับ – คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ จำกัด

ยินดีต้อนรับ – คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ จำกัด

ยินดีต้อนรับ - คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนและแบ่งความรู้ในการบริหารสหกรณ์กับเรา

หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม – วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม – วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม - วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้นำทีมงานไปร่วมทำบุญ ในวันครูแห่งชาติประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป. ระยอง เขต 1 หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ของสหกรณ์ฯ และผู้ทรงเกียรติอีกหลายๆท่าน

และยังมีคณะครูและอาจารย์จากหลายๆโรงเรียน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่นและอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้าครับ

[srizonfbalbum id=2]

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หลังจากที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41/2 ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการพัฒนาสหกรณ์ฯในปีต่อไป

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ยอมรับว่า การประชาสัมพันธ์ของทางสหกรณ์ฯนั้น ในหลายๆครั้งเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทั่วถึง ไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

และอีกหลายๆกรณีที่สมาชิกหลายๆท่านยังไม่มีความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นของการเป็นสมาชิก อาทิ การสมัครสมาชิกใหม่ต้องทำอย่างไร การกู้เงินต้องทำอย่างไร สวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

เราจึงมีการดำเนินการคิดค้นและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ครอบคลุมกลุ่มสมาชิก และพยายามที่จะผลักดันให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของทางสหกรณ์ฯให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในปี 2561 นั้น ทางสหกรณ์ฯได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า งานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จะต้องครอบคลุมสมาชิกให้ได้เกิน ร้อยละ 80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสหกรณ์ฯให้ดียิ่งขึ้น

ผมในนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ขอสัญญาว่าจะพยายามคิดค้นและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วเพื่อสมาชิกทุกท่านครับ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์